Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: wtorek, 25 czerwca 2024. Imieniny: Lucji, Wilhelma, Doroty

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Mikołajów

 

Mikołajów to bajkowo położona miejscowość w obniżeniu pomiędzy Górami Bardzkimi a Masywem Grochowej. Wieś położona jest na wysokości około 350 m.n.p.m. Jej dolna część rozciąga się w strefie sudeckiego uskoku brzeżnego. Górna część wciska się w stromą i zalesioną dolinę prawego dopływu Wełny, podchodzącą pod Przełęcz Mikołajowską. Od północnego zachodu nad sołectwem góruje Dębiec z Dworską Górą na krawędzi Grzbietu Zachodniego, od południowego wschodu Jeleniec z Łysą Górą.


Do wsi należą rozległe lasy. Rośnie tu piękny okaz cisu, będący pomnikiem przyrody. Wieś i jej okolice posiadają walory krajoznawcze związane z sąsiedztwem rezerwatów cisów. W epoce lodowcowej przez Góry Bardzkie przewinął się lodowiec. Jego ślady są tu stale widoczne w postaci głazów narzutowych i osadów stożków napływowych u wylotu doliny.

 

Historia:
Mikołajów powstał prawdopodobnie w 2 poł. XIII wieku., w okresie kolonizacji przesieki śląskiej, która biegła u stóp Gór Bardzkich, stanowił królewszczyznę.

Do rozwoju tutejszego osadnictwa przyczynili się cystersi z klasztoru w Kamieńcu. Książe śląski Henryk Brodaty (1228-1238) podarował kamienieckim mnichom rozległą górską puszczę (destertum magnum) wtedy to powstał min. Mikołajów. Pierwsza wzmianka o Mikołajowie pochodzi z 1263 roku wtedy to nosił on nazwę Niklasdorf, w 1305 r. używano nazwy Nicolai villa, w 1480 roku Nicklasdorf, w 1747 roku ponownie przywrócono nazwę Niklasdorf, wreszcie po1945 roku nadano polską nazwę Mikołajów.


Kościół w Mikołajowie:
Kościół filialny pod wezwaniem św. Jana Nepomucena wzniesiony w 1853 roku jako kaplica mszalna. Salowy z wieżyczką - sygnaturką. Wewnątrz skromne wyposażenie z poł XIX wieku.


Zespół dworski:
Gospoda z 1732 r. przebudowana w 1 poł. XIX w. ob. nr 5

Fortyfikacje:
W sąsiedztwie wsi zachowały się forty typu redutowo - szańcowego, stanowiące ogniwa pierścienia obronnego twierdzy w Srebrnej Górze. Pochodzą w większości z XVIII w., a przebudowane były w latach 1760 - 63 i następnie ponownie wg projektu gen. hr. a. von Gneisenau w 1813 r. Na ziemiach Mikołajowa znajduje się fort nr 10.

Ciekawostki:

  • Dom mieszkalny nr 16 z ok. 1870 roku.
  • Przy drodze stoi krzyż z XIX wieku.
  • We wsi rośnie mający ok. 500 lat cis drzewiasty będący pomnikiem przyrody.

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony