Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: wtorek, 25 czerwca 2024. Imieniny: Lucji, Wilhelma, Doroty

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

ZAWIADOMIENIE O SESJI Rady Gminy w dniu 29.05.2024 r
2024-05-21 15:23:35

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz  15 i § 16 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice  z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Stoszowice  (Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2019 r., poz. 2907), uprzejmie informuję, że w dniu 29 maja 2024 r. (środa) o godzinie  17:00,  w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się II sesja Rady Gminy Stoszowice:

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie II sesji Rady Gminy Stoszowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy Stoszowice z działalności między sesjami.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 6. Rozpatrzenia projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego grunty rolne i leśne w granicach części obrębu Jemna w gminie Stoszowice.
 7. Rozpatrzenia projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego grunty rolne i leśne w granicach części obrębu Grodziszcze w gminie Stoszowice.
 8. Rozpatrzenia projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego grunty rolne i leśne w granicach części obrębu Żdanów w gminie Stoszowice.
 9. Rozpatrzenia projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego grunty rolne i leśne w granicach części obrębu Mikołajów w gminie Stoszowice.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach  Śląskich.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Stoszowice do Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu zgłaszania przez Młodzieżową Radę Gminy Stoszowice wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.
 13. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków. (parafia św. Jadwigi w Grodziszczu).
 14. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków. (parafia św. Barbary w Stoszowicach).
 15. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice.
 17. Wolne wnioski i głosy.
 18. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Józefiak


Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony